ιστότοπος προγράμματος

SMART BEAR

Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home’ — ‘SMART BEAR’

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου & το “SMART BEAR” στο 16ο Πανελλήνιο συνέδριο της ΕΝΕ

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας εκπροσώπησε με την συμμετοχή της την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), που έγινε με την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου και παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON “SMART BEAR” και τα Έξυπνα Δίκτυα Διαβίωσης.

Η παρουσίαση του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, στην Καλαμάτα, στην Αίθουσα 2 ROYAL CRUISE HALL (II) του ξενοδοχείου Elite City Resort.

Την στρογγυλή τράπεζα συντόνιζε ο κ. Διαμαντόπουλος Βασίλειος, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου, Επιστημονικά Υπεύθυνος PLSign – Project Legal Signatory στο πρόγραμμα HORIZON “SMART BEAR”, Επικεφαλής του έργου στον Ελληνικό Πιλότο με τον ρόλο του Κλινικού Συντονιστή (Clinical Coordinator) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μαζί με τον κ. Σωτηρόπουλο Νικόλαο Ψυχολόγο και Προϊστάμενο του τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στόχος της στρογγυλής τραπέζης ήταν η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας,  σχετικά με το καινοτόμο πρόγραμμα “SMART BEAR” σχετικά με τα οφέλη του και την εφαρμογή του από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ακόμα, έγινε αναφορά στην συμβολή της τεχνολογίας και της συνδρομής της επιστήμης στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού. Σημαντικός ήταν ο μεγάλος αριθμός συνέδρων, που παρακολούθησαν την Συνεδρίαση.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι τρεις κάτωθι εισηγήσεις:

  1. Ο κ. Καμαρινόπουλος Σωτήριος, Υγιεινολόγος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας (ΈΔΡΑ) και Task Manager της Ομάδας Έργου του “SMART BEAR” στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την εισήγηση «Παρουσίαση του Προγράμματος SMART BEAR».
  2. Ο κ. Σαράντης Παναγιώτης, Νοσηλευτής και Team Member της Ομάδας Έργου, με την εισήγηση «Τα Έξυπνα Δίκτυα Διαβίωσης στην παρακολούθηση της Υγεία του Πληθυσμού».
  3. Ο κ. Σταθουλόπουλος Χρίστος, Ψυχολόγος και Team Member της Ομάδας Έργου, με την εισήγηση «Ψυχική Υγεία και Έξυπνα Δίκτυα Διαβίωσης».